TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - HRC EDUCATION:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - HRC EDUCATION:
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Đơn vị đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
Giới thiệu
Các chương trình
Liên hệ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Tiền thân của Trường Đại học Tài chính - Marketing hiện nay là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam, được thành lập theo Quyết định số 210/VGNN-TCĐT ngày 01/9/1976 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Năm 1978

Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam được chuyển thành Trường Trung học Vật giá số 2 theo Quyết định số 175/VGNN-TCCB ngày 23/8/1978 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Năm 1992

Trường Trung học Vật giá số 2 được đổi tên thành Trường trung học chuyên nghiệp Marketing theo Quyết định số 37/VGNN-TCCB ngày 13/3/1992 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Năm 1994

Trường Cao đẳng Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở Trường trung học chuyên nghiệp Marketing trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 04/11/1994.

Năm 2003

Trường Cao đẳng Bán công Marketing được chuyển vào trực thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 116/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003.

Năm 2004

Trường Đại học Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Bán công Marketing theo Quyết định số 29/2004/QĐ-TTg ngày 05/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2009

Trường Đại học Bán công Marketing được đổi tên thành Trường Đại học Tài chính - Marketing theo Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2015

Trường Đại học Tài chính - Marketing được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn giai đoạn 2015 - 2017 tại Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2015, trở thành 1 trong 5 trường đại học công lập đầu tiên được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Tầm nhìn

 

Sứ mạng

Đến năm 2030, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp độ và là một trung tâm nghiên cứu - tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc tế.

 

Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn hội nhập thế giới; nghiên cứu, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý, góp phần phát triển đất nước; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trọng giá trị tri thức 
và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học - công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức để đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm xã hội.

 

Khuyến khích sáng tạo
và nuôi dưỡng sự say mê

Đại học Tài chính - Marketing là một môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để phát triển thương hiệu của Trường.

Tôn trọng sự khác biệt
và coi trọng hợp tác

Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính  - Marketing gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ học thuật.

 

Coi trọng chất lượng 
và hiệu quả

Chất lượng - hiệu quả vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt đến tầm khu vực và quốc tế. Chất lượng và hiệu quả được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Trường, trong mọi đơn vị của Trường.

 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

Mục tiêu chung

Đến năm 2025, Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, gắn với nhu cầu xã hội, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chuyên ngành đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến năm 2030, Trường sẽ đạt đẳng cấp một trong 200 đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu cụ thể

Về đào tạo: Từ năm 2015, Trường có đầy đủ các cấp đào tạo từ đại học đến tiến sĩ. Năm 2025, Trường có 7 chuyên ngành đạt kiểm định AUN-QA. Năm 2020 Trường đạt quy mô 23.500, năm 2030 đạt quy mô trên 30.000 sinh viên, học viên sau đại học.

Về khoa học - công nghệ: Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu - tư vấn lớn nhất của Việt Nam về chiến lược và chính sách kinh tế quốc gia.

Về hợp tác quốc tế: Đến năm 2020, tất cả các Khoa chuyên môn thực hiện liên kết quốc tế trực tiếp. Đến năm 2030, Trường thực hiện liên kết đào tạo ở tất cả các cấp độ với các trường đại học lớn trong khối G20, và thực hiện liên kết đào tạo sang các nước trong khu vực; hợp tác toàn diện với các trường đại học của nước CHDCND Lào.

Về nhân lực: Đến năm 2020, quy mô nguồn nhân lực là 800 GV-VC, trong đó trên 70% là giảng viên với 75% thạc sỹ, 25% tiến sỹ. Đến năm 2030, quy mô nguồn nhân lực là 1.300 GV-VC, trong đó trên 80% là giảng viên với 70% thạc sỹ, 30% tiến sỹ.

Về cơ sở vật chất: Phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn trên một không gian địa lý khoảng 35 ha.

Về văn hóa tổ chức: Xây dựng các giá trị văn hóa Đại học Tài chính - Marketing với sự kết hợp truyền thống của trường và các giá trị hiện đại.

Nguồn: www.ufm.edu.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

Mã trường: DMS

Trụ sở chính: Số 2/4 Trần Xuân soạn - Phường Tân Thuận Tây - Q.7 - Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3772.0401 - 3772.0402; Fax: (028) 3772.0403

Email: contact@ufm.edu.vn

Website: https://ufm.edu.vn

 


ĐIỂM CHUẨN NĂM 2019

Mã ngành:  7240120
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 23.75
 
Mã ngành:  7240201
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 21.10
Mã ngành:  7310115Q
Tên ngành: Marketing
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 18.50
 
Mã ngành:  7340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 22.30
Mã ngành:  7340101C
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 19.00
 
Mã ngành:  7340101Q
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 18.70
Mã ngành:  7340115
Tên ngành: Marketing
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 24.50
 
Mã ngành:  7340115C
Tên ngành: Marketing
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 19.20
Mã ngành:  7340116
Tên ngành: Bất động sản
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 19.40
 
Mã ngành:  7340120C
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 20.00
Mã ngành:  7340120Q
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 20.00
 
Mã ngành:  7340201C
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 17.00
Mã ngành:  7340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 21.90
 
Mã ngành:  7340301C
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 17.20
Mã ngành:  7340301Q
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 16.45
 
Mã ngành:  7340405D
Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 18.80
Mã ngành:  7810103D
Tên ngành: Quản tị dịch vụ du lịch
                   và lữ hành
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 21.67
 
Mã ngành:  7810201C
Tên ngành: Quản trị khách sạn
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 17.80
Mã ngành:  7810201D
Tên ngành: Quản trị khách sạn
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 22.30
 
Mã ngành:  7810202D
Tên ngành: Quản trị nhà hàng
                   và dịch vụ ăn uống
Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
Ghi chú: Kết quả thi THPT quốc gia 2019
Điểm chuẩnNV1: 21.20
backtop