TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - HRC EDUCATION

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - HRC EDUCATION

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - HRC EDUCATION

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - HRC EDUCATION

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - HRC EDUCATION
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - HRC EDUCATION
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Đơn vị đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
Giới thiệu
Các chương trình
Liên hệ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Giáo dục Việt Nam đặc biệt là giáo dục đại học cần phải đi trước một bước trong quá trình đổi mới và hòa nhập quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phải đáp ứng nhu cầu thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hà Nội có vị trí đặc biệt trong quá trình này.

Chính vì vậy,trong quy hoạch mạng lưới đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu: “Các trường đại học và cao đẵng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần phải đi đầu trong quá trình hội nhập với nền giáo dục đại học, cao đẳng của các nước trong khu vực và quốc tế, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong và ngoài nước, liên kết với các trường đại học, cao đẳng có uy tín trên thế giới để nâng cao chất lượng đào tạo”.

Về phía người học cả nước và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhu cầu học tập với chất lượng quốc tế để đạt được bằng cấp trình độ quốc tế, bằng tiếng Anh và ngoại ngữ mạnh khác, đang tăng nhanh chóng. Lượng người đi du học tăng mạnh; các chương trình đào tạo quốc tế hoặc bán du học phát triển; một số đại học nước ngoài đã hoặc chuẩn bị lập cơ sở đào tạo tại Việt Nam. Nắm bắt tình hình đó, trong Chiến lược trung hạn xây dựng và phát triển giai đoạn 2001 – 2005 của mình, ĐHQG-HCM đã vạch rõ: “Thành lập Trường Đại học Quốc tế trên cơ sở liên kết với các trường nước ngoài có uy tín, tạo điều kiện cho cán bộ, sinh viên du học tại chỗ và qua đó, ĐHQG-HCM có thể học tập, đối chiếu kinh nghiệm và chất lượng, đào tạo của mình”.

Sau gần hai năm xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Quốc tế và trình Thủ tướng, ngày 5/12/2003 Thủ tướng đã chính thức ký quyết định thành lập Trường Đại học Quốc tế.

Trường Đại học Quốc tế là đại học quốc tế đầu tiên của Việt Nam và là đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực, thành viên ĐHQG-HCM. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo các điều khoản trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc ĐHQG ban hành. Tính quốc tế thể hiện ở môi trường học thuật đạt trình độ quốc tế về mọi mặt bao gồm các chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, ngôn ngữ giảng dạy, cơ sở vật chất. Tính công lập thể hiện ở sự hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất và tài chính của nhà nước nói chung, và ĐHQG-HCM nói riêng, cũng như các tổ chức khác trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

A. Tầm nhìn

Đến năm 2016, Trường Đại học Quốc tế có những nền tảng cơ bản của một Đại học Nghiên cứu (Research University) với đội ngũ giảng viên hùng hậu, giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp; đội ngũ cán bộ quản lý mạnh, tâm huyết, chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ quản lý mạnh, tâm huyết, chuyên nghiệp; lực lượng sinh viên giỏi, chất lượng cao và thành công trong sự nghiệp; phương thức quản lý đại học tiên tiến theo các thông lệ quốc tế; cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ và đồng bộ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu; và các công trình nghiên cứu trọng điểm và các dự án chuyển giao công nghệ có giá trị trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế gắn liền với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. 

B. Sứ mạng

Trong phạm vi ĐHQG-HCM, trường Đại học Quốc tế đóng vai trò là một bộ phận đột phá, phát triển nhanh lên phía trước, đạt chuẩn khu vực và quốc tế ở mọi mặt hoạt động. Bộ phận đi trước này là nhân tố tích cực tác động trở lại và hỗ trợ các đơn vị khác cùng đi lên, tiến tới sự phát triển toàn cục của ĐHQG-HCM.

Giảng dạy chất lượng cao bậc đại học và sau đại học các lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế, Quản lý và những lĩnh vực phục vụ cho nhu cầu phát triển và công nghiệp hóa của Việt Nam.

Tiến hành việc nghiên cứu khoa học bao gồm cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho công nghiệp và xã hội.

Sử dụng trí tuệ và năng lực chuyên môn để phục vụ cho cộng đồng và công nghiệp Việt Nam.

C. Mục tiêu

Mục tiêu của Trường ĐHQT là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

D. Mục tiêu ngắn hạn

Trước mắt, trường ĐHQT sẽ sớm xây dựng Chiến lược phát triển trường giai đọan 5 năm và 10 năm tới. Xây dựng và đưa ra vận hành chính sách mới về tiền lương, hệ thống qui trình, qui định công tác, hệ thống các Bảng mô tả công việc và chức năng của toàn trường, qui định tuyển dụng viên chức và giáo viên theo chuẩn mực quốc tế.

Trường ĐHQT cũng sẽ kiên quyết rà sóat, cải tiến CTĐT theo chuẩn mực quốc tế, tiệm cận với các trường hàng đầu thế giới, trước mắt là các trường xếp hạng cao của hệ thống ĐH Hoa kỳ, đảm bảo liên thông và tương đương hòan tòan với các trường này, hợp tác bình đẳng và các bên cùng có lợi. Thực hiện tòan bộ công việc cần thiết để liên kết về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các ĐH này trong thời gian sớm nhất.

Trường ĐHQT sẽ ban hành chính sách đào tạo cán bộ viên chức ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo 100% cán bộ, viên chức, Giáo viên đều kinh qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong và ngòai nước, nhanh chóng tạo ra sự thay đổi về chất trong công việc.

Nguồn:www.hcmiu.edu.vn

Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

 Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

 Điện thoại: (08) 37244270

 Fax: (08) 37244271

 Emailinfo@hcmiu.edu.vn

backtop