TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - HRC EDUCATION:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - HRC EDUCATION:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - HRC EDUCATION:
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Đơn vị đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Giới thiệu
Các chương trình
Liên hệ

Giới thiệu về trường

       Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một Trường Đại học có bề dày lịch sử gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau:

       Giai đoạn 1 (1976 - 1986): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh

       Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 16/12/1976, theo Quyết định số 1229/NH-TCCB của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Trung ương) với nhiệm vụ đào tạo hệ đại học chuyên tu và tại chức cho ngành. Ngày 03/05/1980, theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép đào tạo đại học hệ chính qui tập trung chuyên ngành ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

       Giai đoạn 2 (1987 - 1992): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

       Ngày 29/11/1986, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định 169/NH-QĐ quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy và đổi tên Trường  Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Thành phố Hồ Chí Mnh, với nhiệm vụ tiếp tục đào tạo hệ đại học chuyên tu, tại chức và đại học chính quy cho ngành khu vực phía Nam.

       Giai đoạn 3 (1993 - 1997): Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

      Ngày 23/03/1993, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 112/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với mục tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Trường Trung học Ngân hàng III Trung ương sáp nhập với Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

       Giai đoạn 4 (1998 - 2003): Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh 

       Ngày 09/02/1998, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 30/1998/QĐ-TTg thành lập Học viện Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng  - Chi nhành Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ đào tạo cao đẳng, đại học tại chức, đại học chính quy tập trung và sau đại học chuyên ngành Ngân hàng khu vực phía Nam.

       Giai đoạn 5 từ 2004: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

       Ngày 20/08/2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174/2003/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học (chuyển Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh).

       Nhiệm vụ của Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

       Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở chuyên Đào tạo và cung cấp cho hệ thống Ngân hàng và các Định chế tài chính khác một nguồn nhân lực, bao gồm:

       - Đào tạo các Chuyên gia cao cấp về Tài chính và Ngân hàng.

       - Đào tạo các Nhà quản trị các định chế tài chính.

      - Đào tạo các Nhà kinh doanh trong các lĩnh vực Ngân hàng, Thị trường chứng khoán và các dịch vụ Tài chính khác.

       - Tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ mới cho các định chế tài chính;

      - Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan;

       - Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ về quản trị, kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

       Sứ mệnh và tầm nhìn

      Sứ mạng

      Sứ mạng của Trường Đại học Ngân hàng là tạo dựng môi trường giáo dục đào tạo hiện đại, duy trì bản sắc dân tộc để người học phát huy tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu hội nhập; thu nhận, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực đào tạo của Trường.

      Tầm nhìn

      Trường Đại học Ngân hàng là trường đại học định hướng ứng dụng đa ngành khối kinh doanh - quản lý, trong đó ngành mũi nhọn là tài chính - ngân hàng, thực hiện giáo dục - đào tạo con người phát triển toàn diện về tri thức đạo đức - sáng tạo, là công dân toàn cầu.

Nguồn: www.buh.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Trụ sở chính36 Tôn Thất Đạm, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 38 291901 - Fax: (08) 38 212584

Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 38 213763

backtop