Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Thời gian học
  • 1,5 năm

Các chương trình đào tạo

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại

Thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
07-2020
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]