Ngành Marketing

Ngành Marketing

Ngành Marketing

Ngành Marketing

Ngành Marketing
Ngành Marketing
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo Kinh doanh và quản lý Ngành Marketing

Ngành Marketing

Đơn vị đào tạo
  • CAO ĐẲNG BÁCH KHOA SÀI GÒN - BKC     
Thời gian học
  • 3 năm

Các chương trình đào tạo

Quản trị marketing

Quản trị marketing

CAO ĐẲNG BÁCH KHOA SÀI GÒN - BKC     
3 năm
04-2021
Chuyên ngành Quản trị Marketing trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về quản lý, về phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục tiêu, phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành chiến lược Marketing,... [+]
backtop