Ngành Bất động sản

Ngành Bất động sản

Ngành Bất động sản

Ngành Bất động sản

Ngành Bất động sản
Ngành Bất động sản
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo Kinh doanh và quản lý Ngành Bất động sản

Ngành Bất động sản

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - UFM
Thời gian học
  • 3 - 4 năm

Các chương trình đào tạo

Bất Động Sản

Bất Động Sản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - UFM
3 - 4 năm
09-2020
Khái niệm về bất động sản rất rộng, đa dạng và có sự khác biệt giữa các nước và cần được qui định cụ thể bằng pháp luật của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều thống nhất ở chỗ coi Bất động sản gồm... [+]
backtop