Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính và công nghệ thông tin
Máy tính và công nghệ thông tin
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính và công nghệ thông tin

Đơn vị đào tạo
  • Đại học VinUni
Thời gian học
  • 3 năm

Các chương trình đào tạo

Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Đại học VinUni
3 năm
04-2020
Cơ chế tuyển sinh, đào tạo và đánh giá sinh viên của VinUni tuân thủ theo mô hình đại học tinh hoa trên thế giới, với các chuẩn mực cao của quốc tế. Niên khóa 2020 - 2021, Đại học VinUni sẽ đón khoảng 300 sinh viên thuộc 3 nhóm... [+]
backtop