Kinh tế - HRC EDUCATION

Kinh tế - HRC EDUCATION

Kinh tế - HRC EDUCATION

Kinh tế - HRC EDUCATION

Kinh tế - HRC EDUCATION
Kinh tế - HRC EDUCATION
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo Kinh tế

Kinh tế

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI (FBU)
Thời gian học
  • 2 năm
Các ngành đào tạo

Các chương trình đào tạo

Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI (FBU)
2 năm
10-2020
Tuyển sinh thạc sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG các ngành: tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán. Hình thức đào tạo: chính quy. Thời gian đào tạo: 2 năm [+]
backtop