KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"
KINH TẾ - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ

KINH TẾ

Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Thời gian học
 • 1,5 năm
 • 3 năm

Các chương trình đào tạo

Thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng

Thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm|... [+]
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KINH DOANH QUỐC TẾ [+]
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ QUỐC TẾ [+]
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ [+]