HRC EDUCATION:

HRC EDUCATION:

HRC EDUCATION:

HRC EDUCATION:

HRC EDUCATION:
HRC EDUCATION:
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Ngành đào tạo phổ biến
Chương trình đào tạo phổ biến

Thông tin hướng nghiệp - Chọn nghề

Danh sách tất cả các trường ĐH đã công bố phương án tuyển sinh 2020

Ngày đăng: 15:11 12-06-2020
Dưới đây là danh sách tất cả các trường đã công bố phương án tuyển sinh năm 2020 (danh sách sẽ được cập nhật liên tục): Nguồn : thituyensinh.hocmai.vn

IELTS và những Thông tin cần biết

Đăng ký test online CEFR, IELTS, TOEF iBT

Ngày đăng: 21:46 18-03-2020
Versant™ English Placement Test là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh nhằm đo lường các kỹ năng tiếng Anh như nghe, nói, đọc và viết cho những cá nhân mà ngôn ngữ bản xứ không phải là...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh - 6/2020

Ngày đăng: 09:28 15-06-2020
Do nhu cầu phát triển của Công Ty Cổ Phần Đào Tạo và Chuyển Giao Nguồn Nhân Lực HRC thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh:

thông tin đào tạo trực tuyến

MBA trực tuyến

Ngày đăng: 23:07 12-04-2020
Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (M.B.A) được thiết kế nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức thiết yếu trong quản trị hiện đại, cũng như chuẩn bị cho bạn một tinh thần vững mạnh dựa trên...

Tiếng anh cho bạn (Enghlish for You)

Quy chế tuyển sinh Đại học

Quy chế tuyển sinh - Trường FPT (Năm 2020)

Ngày đăng: 08:41 17-06-2020
Quy chế Tuyển sinh Hệ Đại học Chính quy năm 2020 Trường FPT

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ

Ngày đăng: 14:51 25-06-2020
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

Chương trình tiếng anh online GLOBAL STAR

Chương trình tiếng anh online GLOBAL STAR

Ngày đăng: 13:37 08-10-2020
Tiếng anh online học với giao viên người nước ngoài
backtop